info@treatinturkey.com TR ENG RU ARB

Tedavi HizmetleriParkinson hastalığı, medikal tedaviden yeterince yarar sağlanamadığı dönemde cerrahi tedaviden belirgin ölçüde yarar gören bir hastalıktır. Bu cerrahi tedaviler deneyimli merkezlerce uygulandığında yüksek etkinlikli ve düşük riskli uygulamalardır. Bu hastalığın cerrahi tedavisinde başlıca iki tür stereotaktik yöntem uygulanmaktadır:

(1) lezyon temelli uygulamalar (radyofrekans ile unilateral talamotomi veya pallidotomi);

(2) nörostimulasyon uygulamaları. Bu uygulamaların yapıldığı başlıca derin beyin yapıları, subtalamik nukleus (STN), pallidum (internal-posterior segment) ve talamustur (nucleus ventrointermedius). Talamotomi ve pallidotomi genellikle tek taraflı yapılmaktadır.

Talamotomi tremor dominant; pallidotomi ise ilaç diskinezilerinin ön planda olduğu hastalarda endikedir. Bununla birlikte, bilateral STN nörostimulasyonu son zamanlarda hastalığın cerrahi tedavisindeki en önemli seçenek halini almıştır; bu uygulama ile bradikinezi başta olmak üzere tüm kardinal semptomlarda düzelme elde edilebilir. Bu makalede, kliniğimizde son 45 yıl içinde cerrahi yöntemlerle tedavi edilmiş olan 552 hareket bozukluğu ve Parkinson hastasının genel bir dökümü ve cerrahi tedavi yöntemleri sunulmaktadır.

Globalleşen dünyamızda son trendlere bakıldığında, sağlıklı ve genç kalmanın önemi görülmektedir. Bunun önemini göz önüne alan, tıbbi alt yapısını ve bunun yanı sıra dünyadaki yenilikleri takip eden Hastane ve Estetik Cerrahi Sağlık Grupları uzman ve konusun uzmanı hekim ve ekipleri ile saç ekimi hizmetini İstanbul ve Türkiye ‘nin değişik şehirlerinde vermektedir.

2002 yılında Dr. Rassman ve Dr. Brenstein tarafından dünyaya duyrulan FUE saç ekimi yöntemi günümüzde tüm dünyada uygulanan bir yöntem olmuştur. FUE saç ekimi yönteminde saç kökleri dökülme olmayan kısımdan kesi izine neden olmadan ve dikiş kullanılmadan çıkartılarak sorunlu bölgeye ekim işlemi yapılır.

Erkeklerin yanı sıra bayanlara da yapılabilen saç ekim işlemi sonrası iyileşme süresi oldukça kısadır.

Üroloji – teşhis, tedavi ve boşaltım sistemi ve erkek genital hastalıkların önlenmesi ile ilgilenen tıp dalı, Türkiye’de çok yüksek bir standart ile teşhis ve tedavi seviyesine ulaşıldı. Son yıllarda, minimal invaziv cerrahi yöntemler – endoskopik tedavi yöntemleri – genişletilmiş ve geliştirilmiştir. Günümüzde, üroloji ameliyatları % 90 ‘ın üzerinde endoskopik ekipman ve kapalı yöntem ile yapılmaktadır.

Üroloji uzmanlık alanı,aynı zamanda erkek hastalarda sık karşılaşılan erkek üreme bozuklukları konularında da hizmet vermektedir.

Türkiye ‘nin ilk organ nakli 1969 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu başarılı geçmiş son dönem organ yetmezliği için başarılı bir tedavi imkanı sunmanın altyapısını oluşturmuştur.

Türkiye özellikle karaciğer ve böbrek nakillerinde dünyada referans merkezi olarak gösterilmektedir. Başta Balkan ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler olmak üzere, ABD ile Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden de organ nakli bekleyen hastalar tarafından tercih edilen bir cazibe merkezi olmayı başarmıştır.

Türkiye yalnızca organ nakil cerrahisinde sağladığı başarıdan değil, dünya çapında doktorlara verdiği eğitimlerle de adından söz ettirmektedir. Özellikle Avrupa ve ABD’den gelen doktorlar Türkiye ‘deki cerrahi merkezlerde canlıdan nakil alanında eğitim almaktadır.

Türkiye ‘de birçok hastane, ABD ve Avrupa ‘nın sayılı merkezlerinde olduğu gibi beyin, omurilik ve sinirlerin, bu sisteme destek yapı ve ilişiklerinin cerrahi (ameliyat gerektiren) hastalıkları ile yüksek standartlarda uğraşmaktadır. Bu grup içinde beyin ve omurilik tümörleri, beyin ve omuriliğin damar hastalıkları, hipofiz ve bölgesi hastalıkları, bebek ve çocukların nöroşirürjikal hastalıkları, bel ve boyun fıtıkları, omurga kanalı darlıkları omurga tümörleri, Parkinson ve hareket bozukluklarının cerrahisi, epilepsi cerrahisi ve gamma knife radyocerrahisi yer almaktadır.

NÖROŞİRÜRJİ HASTALARINDA TEDAVİ VE AMELİYATLAR
eyin ve Omurilik Tümörleri – Nöroonkoloji
Nörovasküler Hastalıklar
Spinal Cerrahi
Hipofiz Cerrahisi
Pediatrik Nöroşirürji
Fonksiyonel Nöroşirürji ve Stereotaksi
Gamma Knife Radyocerrahisi

Kardiyoloji ve Kardiyo Vaskuler Cerrahi, karmaşık ve pahalı tedavi yolu ile modern dünyanın önde gelen sağlık branşlarındandır.

Kardiyovasküler Tarama adı altında yapılan uygulamayla, risk grubunda bulunan hastaların kalp ve kalp dışı damarlarının tetkik edilmesi, erken damar sertliği bulgularının tespit edilmesi ve koruyucu önlemlerle hastalığın ilerlemesinin engellenmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede damar sertliğinin ölümcül veya sakatlık yaratan komplikasyonlarının (kalp krizi, inme, kalp ve böbrek yetmezliği, bacak kaybı) büyük ölçüde önlenmesi mümkün olmaktadır.

Uygulanan yöntemler ile kişinin farkında olmadığı kalp ve damar hastalıklarının tanısı mümkün olduğu gibi, ileride kalp ve damar hastalığı oluşturabilecek risk faktörleri de ortaya çıkarılmaktadır.

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hizmetler
Koroner Anjiyografi
Dijital Substruction Anjiyografi
Bilgisayarlı Koroner Anjiyografi (CT Anjiyo)
Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi
Kalp Pili Takılması
Ekokardiyografi
3 D Ekokardiyografi
Transözefageal Ekokardiyografi
Stres Ekokardiyografi
Pediatrik & Fetal Ekokardiyografi
Eforlu EKG
Ritim Holter
Tansiyon Holter
Koroner Yoğunbakım Hizmetleri
Telemetrik Takip
Katatersiz Koroner Anjiyografi
Radial Anjiyografi

Türkiye sağlık alanında birçok branşta ilklere imza attığı gibi Ortopedi ve Travmatoloji alanında da özellikle iskelet ve omurga hastalıkları konusunda uzmanlaşmış yapısı ile modern tanı ve tedavi olanaklarını tıbbi merkezler ile sunmaktadır.

Türkiye ‘deki birçok merkez A.B.D. ve Avrupa’daki pek çok ünlü Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Merkezleri ile çok yakın bilimsel işbirliği içindedir. Bu ünlü merkezler tarafından referans hastaneler olarak kabul edilmektedir. Her yıl çok sayıda yurt içi ve yurtdışı toplantılar düzenlemekte, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda araştırmacı bu merkezleri ziyaret etmekte ve bilimsel çalışmalarda bulunmaktadır. Çocukluk ve erişkin dönemi skolyozlari, bel ve boyun fıtıkları, kırıklar ve çıkıklar, enfeksiyonlar, tümörler, bel kaymalarıi (spondilolistezis) ve dejeneratif omurgaproblemleri son bilimsel gelişmeler ışığı altında tedavi edilmektedir.

Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi hem onarım hem de estetik girişimlerin gerçekleştirildiği bir alandır. Onarım cerrahisi yüzün ve vücudun doğum, kaza ya da hastalık nedeniyle, yaralanan ve doku kayıpları oluşan bölgelerinin onarılarak fonksiyonların kazandırılmasında oldukça etkili yöntemler sağlar.

Plastik cerrahide son yıllarda laser uygulamaları, mikrocerrahi uygulamalarındaki gelişmeler, doku genişleticiler, vakum yardımıyla yara kapatılması ve doku enjeksiyonuna imkan sağlayan bazı ilerlemeler de söz konusu olmuştur.

Dermatoloji ünitesinde yapılan kozmetik uygulamalar
Dolgu uygulamaları
Botox uygulamaları
Saç ve vücut mezoterapisi
Yüz mezoterapisi( mezolifting)
PRP uygulamaları
Peeling uygulamaları
Dermaroller uygulamaları
Lazer epilasyon tedavileri

Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Hizmetleri
Saç ekimi
Estetik burun operasyonları (Rinoplasty)
Estetik göz kapağı operasyonları
Jinekomasti
Karın germe
Kaş kaldırma
Kulak operasyonları (kepçe kulak)
Estetik Meme Operasyonları. Meme büyütme, küçültme, dikleştirme
Botox-dolgu
Yara izleri revizyonları
Liposuction
Yüz germe
Yağ enjeksiyonu
Yüz implantları
Orta ve ileri yaşlarda yaşlanmanın genel etkileri ile ortaya çıkan sorunlar

Dünyadaki yenilikleri yakından takip eden Türkiye, göz hastalıklarının tanısı ve tedavisinde bir çok ülkeye öncü olduğu gibi, hastaların da hayata mutlulukla bakmasını sağlıyor.Görme bozuklukları (miyop, hipermetrop ve astigmat), LASIK tekniği kullanılarak tedavi ediliyor.

Türkiye’de 1990 yıllardan itibaren uygulanmaya başlanan bu teknik sayesinde hastalar gözlük kullanımına veda edebiliyor. Türkiye ‘de Topograpyhy guided (T-CAT), wavefront optimized ve femto lasik tedavileri yanı sıra 40 yaş sonrası, yaşa bağlı yakını görme tedavisi (Supracor Tedavisi) gerçekleştirilebilmektedir.

Türkiye ‘deki hastanelerin onkoloji bölümleri, tüm kanserlerin tanı ve tedavisini multidisipliner yaklaşımla yapmaktadır. Ayrıca, kanserin erken tanısı için yapılan tarama programları, sağlıklı fakat kanser riski taşıyan kişilerin saptanması ve bu kişilerin yakınlarının kanserden korunma konusunda bilgilendirilmesi sağlanan diğer hizmetler arasında yer almaktadır.

Her türlü kemoterapi uygulaması, konusunda eğitimli, tecrübeli, kanser hastalarının psikolojik ve fiziksel ihtiyaçları konusunda bilgili onkoloji hemşireleri tarafından uygulanmakta ve uzman hekimler tarafından izlenmektedir.Kemoterapi uygulamaları ise çoğunlukla ayaktan kemoterapi ünitesinde yapılmaktadır.

Tanı problemi olan veya genel durumu ayaktan tedaviyi kaldıramayan, devamlı infüzyon tedavisi gerektiren hastalar ise yataklı servislerde izlenmektedir.Bölümde tanı ve tedavisi yapılan kanserler arasında; meme, mide, bağırsak, pankreas, karaciğer, safra kesesi ve yolu kanserleri, akciğer kanserleri, baş-boyun tümörleri, osteosarkom ve yumuşak doku sarkomları, beyin tümörleri, böbrek ve mesane kanserleri, prostat kanseri, malign melanom, tiroid kanseri, yumurtalık (over) kanseri, testis kanseri, endometriyum (rahim) kanseri, serviks (rahim ağzı) kanseri, lenfomalar, akut ve kronik lösemiler ve multiple myelom bulunmaktadır.

Kalıtsal bir hastalık için risk taşıyan kişi veya kişilerde hastalığın tanımlanabilmesi için kromozom ve DNA analizleri gerçekleştirilebilmektedir. Akdeniz Anemisi, Orak Hücre Anemisi, Kistik Fibrozis, Ailesel Akdeniz Ateşi, Hemokromatozis, ?-1-Antitripsin Eksikliğive Duchenne Musküler Distrofi gibi sık görülen genetik hastalıklar DNA dizianalizi ve diğer yöntemler ile tanımlanabilmektedir.

Ayrıca, kalp ve damar hastalıkları ve yüksek kolesterol gelişiminde etkili olan genetik faktörler incelenmekte ve osteoporoz (kemik erimesi) ile astım gibi sık görülen hastalıklarda erken tedaviyi sağlayıcı veya etkin tedavileri belirleyici genetik testler yapılabilmektedir.Türkiye ‘deki merkezlerde gerek immunoloji gerek hemato-onkoloji gerekse genetik alanlarında uyguladığı analizleri dünyadaki en son cihaz ve sistemleri kullanarak gerçekleştirmektedir (örneğin; dna dizi analizi içinApplied Biosystems 3130xl cihazı, translokasyon testleri için de hem real-timePCR hem de FISH yöntemleri kullanılmaktadır).

Türkiye’de diş tedavi hizmetleri gerek bilimsel gerekteknolojik olarak gelişmiş ülkelerle aynı düzeydedir. Avrupa ülkelerinde sağlık sektöründe yaşanan sıkıntılar nedeniyle ekonomik olarak düşük maliyetli ülkelerde tedavi yaptırmak ülkelerde tedavi yaptırma talebi gün geçtikçe artmaktadır.

Ülkemizde sağlık turizmi adı altında yapılan tedavilerde kalite, iletişim ve organizasyonun mükemmel olması gerektiğinin bilincindeyiz. Çok büyük titizlik ve eğitim gerektiren diş sağlığı turizminde Türkiye öncü olma yolunda ilerlemektedir.

İnsan organizmasında kan yapımından sorumlu hücreler kemik iliğindeki kök hücrelerdir. Bu son derece özel fonksiyonlara sahip hücrelerin nakline genel olarak “kemik iliği nakli” veya “kök hücre transplantasyonu” denir. Kemik iliği nakli, hastanın kendi kök hücrelerinden yapılırsa buna “otolog nakil”, aile üyeleri veya akraba dışı doku uyumu olan vericilerden yapılırsa “allojenik nakil” ismi verilir.
Kemik iliği naklinde esnasında nakledilen, kanın kök hücresidir.Kemik iliği naklinde başarı, teknik alt yapı ve mikroplardan izolasyonun çok iyi olması, yoğun bakım gibi bölümlerin organ nakli ve beraberinde ortaya çıkabilecek komplikasyonlara gerekli müdahaleyi verebilmesi, disiplinler arası uyum, işbirliği ve ekip deneyimi gibi şartlar bir araya geldiğinde elde edilmektedir.Türkiye bu konuda oldukça başarılı sonuçların alındığı merkezlere sahiptir.

Kadın hastalarımızın ergenlik, gebelik, menopoz gibi farklı dönemlerinde ortaya çıkan değişimlerini, sorunlarını tespit ederek ve çözümler hakkında sağlıklı bilgi sahibi olmanız hedeflenmiştir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında, kadın sağlığını ilgilendiren alanlarda hastalarımızın sorunlarını çözmekte ve multidisipliner çalışma anlayışıyla hizmet vermek amaçlanmıştır.
Genç kızlık döneminden menopoz ve menopoz sonrası döneme kadar bir kadının karşılaşabileceği tüm sorunlar, kadın hastalıkları, kanser ve kanserden korunma yöntemleri, tarama testleri ile jinekolojik ameliyatların tümü uygulanabilmekte ve tüm bunlar yetkin uzmanlar ve modern teknolojinin olanaklarıyla sağlanmaktadır.

Uzmanlarımız gebelik öncesi dönemden başlayarak; gebelik süresinin sonuna kadar yapılması gereken takip ve testlerle, doğum öncesi erken tanı incelemeleri ve gebelikte karşılaşılabilecek sorunların çözümünde hastalarımızın yanındadır.

Mail Listemize Üye Ol!Copyrights © 2019 Treat in Turkey / Tüm Hakları Saklıdır.